Начало

Една традиция на 150  години

СОУ „Георги Брегов” е достоен наследник и продължител на откритото през 1864г взаимно училище към църквата „Св. Арахангел” в квартал „Чиксалън” в Татар Пазарджик. Пръв учител става Тома Попович.

Църквата „Св. Арахангел Михаил“ в Пазарджик, в чийто двор се помещава училището до Освобождението. Снимка: личен архив

До Освобождението (1878г) училището се помещава в двора на църквата. Нова сграда е построена към 1890 – 1891г до Втора градска лечебница и носи името „Св. Арахангел”. Учениците му са около 200, разпределени в отделения, средно по 40. Учителите вече са 5 – 6, завършили педагогическо образование.

Сградата на начално училище “Г. Брегов”, строена 1890 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на РИМ – гр. Пазарджик

                    На свое заседание от 18 май 1921г Татарпазарджишкото училищно настоятелство взема решение основното училище „Св. Арахангел” да се преименува на „Георги Брегов” в чест на щедрия дарител, който развива активна благотворителна дейност. Купува къща в Татар Пазарджик и я предоставя на градската управа за създаване на болница и обзавеждането й. На Пазарджишкото училищно настоятелство Георги Брегов завещава воденицата си в с. Кьосе Муратово /дн. с. Братаница/ в полза на българските училища в града. За издръжката на български студенти в чужбина, той дарява облигация от 1000 рубли от Руския източен заем на Българското културно – просветно дружество „Напредък” във Виена.  Именно това става причина датата 18 май да се чества като патронен празник на СОУ „Георги Брегов” гр. Пазарджик.

Ученици от ІV-то отделение /клас/ на училище “Г. Брегов”, юни 1921 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на РИМ – гр. Пазарджик

Ученици от ІV-то отделение /клас/ на училище “Г. Брегов” с учителките Команова и Касабова, 12. VІІ. 1929 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на РИМ – гр. Пазарджик

В периода 1955 – 1960г става известно с приложението на диференцирания подход в обучението и е посещавано от учители от цялата страна.

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XXв . Снимка е предоставена с любезното съдействие на ДА – гр. Пазарджик

Трудов полуден в Малката сграда, 1966г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на ДА – гр. Пазарджик

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XXв днес е по-известна като "Къщата на художниците". Снимка: личен архив

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XXв, днес е по-известна като „Къщата на художниците“. Снимка: личен архив

Празник на буквите на 1-ви „Б“ клас с класен ръководител Нейчева (1961 – 1962).Снимката е предоставена с любезното съдействие на ДА – гр. Пазарджик

Т. нар. „Музикална къща“, в която днес провеждат своите занимания ученици и учители по музика. През 60-те и 70-те г. на XX в. тя е била родилен дом. Снимка: училищен архив

Триетажната сграда на училището е завършена през 1968г. Разполага с 33 учебни стаи, конферентна зала, физкултурен салони работилница.

СОУ „Георги Брегов“ – панорамен изглед. Снимка: Петко Манчоров

2Централна сграда на СОУ "Георги Брегов". Снимка: училищен архив

Централна сграда на СОУ „Георги Брегов“ днес. Снимка: училищен архив

Физкултурният салон на училището. Снимка: училищен архив

Физкултурният салон на училището. Снимка: училищен архив

До 1970г то е начално. През 1971/72 учебна година получава статут на VIII-мо ОУ „Георги Брегов”, а в него вече се обучават 926 ученици (I – VIII клас), като тук са преместени прогимназиалните класове на II-ра прогимназия.

През 1974/75 учебна година става първото ЕСПУ от I-ви до IX-ти клас на територията на община Пазарджик, а в него вече учат 1300 ученици.

„Празник на буквите“ на 1 г клас, класен ръководител Г. Маджарова, 1985г. Снимка: личен архив

За кратко (1979 – 1981г) към училището е разкрит вечерен отдел, в който преместват учениците от вечерната гимназия.

Указ N 1642 на Държавния съвет на НРБ от 22 май 1985г, с който училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – 1-ва степен по повод своята 120-годишнина. Снимка: училищен архив

През 1985г, по повод 120-годишнината от създаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” I-ва степен. През същата година в него се обучават 1150 ученици, разпределени в 36 паралелки с 68 преподаватели.

От 1984г в гимназиалния курс са открити първите и единствени в областта профилирани паралелки по Изобразително изкуство. Идеята за това принадлежи на художника Илия Толев, учител и методист при отдел „Народна просвета” (1982г). Първи учители в тях са: художникът Методи Пешунов и скулпторът Костадин Маджаров. По – късно са привлечени Добри Гочев, Румен Нечев, Михаела Иванова, Иван Тодев, Тодор Димитров, Спас Киричев, Светослав Попов, Маргарита Иванова и др. специалисти в областта на графиката, живописта и скулптурата.

От учебната 1989/ 90 година в училището са открити и профилите „Музика” и „Хореография”. Обучението осъществяват В. Терзийска, Т. Щерева, Цв. Аврамова. М. Пепелянкова, З. Атанасова, Цв. Христова, Н. Несторова. Изградени са училищни музикални формации, като: Народен хор „Яна” с диригенти Т. Щерева и М. Георгиева; Камерен хор на девойките „Цвета” с диригенти Цв. Аврамова и Г. Димитрова, Фолклорна група „Омана”, Мъжка фолклорна група „Арамии”  с художествен ръководител Н. Несторова. Те участват в множество регионални, национални и международни фестивали и конкурси и са носители на различни отличия.

От 2003/04 учебна година в СОУ „Георги Брегов” се приемат ученици в профил „Природо – математически”, а от следващата година и в профил „Хуманитарен”.

От 1992г ежегодно се издава училищен вестник „Бреговски свят”.

По случай 130-годишнината от основаването на училището (1995г) върху сградата му е поставен релеф на Георги Брегов.

Главни учители: Хр. Калъчев (1897), Г. Ангелов (1910 – 1924), А. Божков (1923), Ив. Шукелов (1925), Вл. Атанасов, Ив. Карчинов (1934 – 1938), К. Папазов (1938 – 1946).

Директорът на СОУ „Георги Брегов“ – Добринка Райкова, чете приветствено слово по време на Юбилейния концерт, посветен на 142-годишнината на училището, 2006г. Снимка: училищен архив

Батак, 2006г, училищното ръководство и ученици от профил „Хуманитарен“, снимка за спомен с Антон Дончев, Любомир Левчев и проф. Николай Овчаров на срещата с президента Георги Първанов по случай 130-годишнината от Априлското въстание (1876). Снимка: училищен архив

Директори: С. Павлова (1946 – 1950), Г. Мърхов (1950 – 1955), П. Серева (1955 – 1963), носител на „Орден на труда” – златен и орден „Кирил и Методий” – II-ра степен, М. Коцева (1963 – 1971), носител на орден „Кирил и Методий” – II-ра степен., С. Попова (1971 – 1975), Л. Томова (1975 – 1983), С. Гилева (1984 – 1991), М. Найденова (1992 – 2002), Е. Фърцов (2002 – 2004); от 2004г – Добринка Райкова, отличена от Община Пазарджик със званието „Директор на годината” (2007).

Поздравителен адрес на Председателя на Народното събрание Г. Пирински до СОУ „Георги Брегов“ по случай 24 май, 2009г. Снимка: училищен архив

На снимката нашият директор - г-жа Добринка Райкова, получава наградата от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова. Снимка: http://www.mon.bg/

На снимката нашият директор – г-жа Добринка Райкова, получава наградата от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова, 19.05.2014 г. Снимка: http://www.mon.bg/

Литература:  Енциклопедия „Пазарджик“, 2011г

ДА – Пазарджик, ф.173 к, оп. 1, а. е. 6, л. 18; ф. 569, оп. 8, а.е. 18; ф. 80, оп. 1, а.е. 19; оп. 2, а.е. 1; а.е. 4; а.е. 9; а.е.13; оп. 5, а.е. 11; а.е. 20;

в. Септемврийско знаме, бр. 60, 21 май 1970; 130 години училище „Георги Брегов”, Юбилеен в., 28 апр.1995; СОУ „Георги Брегов” – Пазарджик празнува 140-годишен юбилей, Юбилеен в., 18 май 2004; Ученически в.”Бреговски свят”, Юбилеен бр., 2009.

 1. Velikoleptno sazdadena web-straniza na edno ot nay-hubavite i renomirani uchilishtta v Balgariya!

 2. Памет,традиция,грамотност,отношение.Браво,приятелю.Гордея се ,че те познавам.

 3. Благодаря Ви ! Поклон ! Горд съм, че нарисувах стенописите ! Полетът на гълъба е съхранен……! Вярвам, Ви !!!!!!! С признателност проф., Теофан Сокеров .

 4. Мария Петкова Петрова

  Учила съм в това училище от 1980 до 1987 с класен ръководител др.Стойнова /1 а/ и др.Б.Ангелов.Случайно влязох в сайта на училището и се върнах в най-хубавите години от моя живот-детските!Ще се радвам ако някой ден срещна бившите си учители и съученици!

 5. Ганка Христова Атанасова

  Здравейте, колеги! Учителка съм в ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора. Вашето училище има славна история. Гордея се, че моят внук Атанас Кацарски е ученик при Вас. Пожелавам Ви много бъдещи успехи!
  С уважение: Ганка Христова

 6. аз сма у4еник в соу георги брегов според мен о4илиштето е много хубаво

 7. Адмирации за администраторите на страницата. Горда съм, че съм възпитаник на това училище :) Випуск 1985!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: