Начало

Една традиция на 155  години

СОУ „Георги Брегов” е достоен наследник и продължител на откритото през 1864 г. взаимно училище към църквата „Св. Арахангел” в квартал „Чиксалън” в Татар Пазарджик. Пръв учител става Тома Попович.

Църквата „Св. Арахангел Михаил“ в Пазарджик, в чийто двор се помещава училището до Освобождението. Снимка: личен архив

До Освобождението (1878 г) училището се помещава в двора на църквата. Нова сграда е построена към 1890 – 1891 г до Втора градска лечебница и носи името „Св. Арахангел”. Учениците му са около 200, разпределени в отделения, средно по 40. Учителите вече са 5 – 6, завършили педагогическо образование.

Сградата на начално училище “Г. Брегов”, строена 1890 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на РИМ – гр. Пазарджик

                    На свое заседание от 18 май 1921 г. Татарпазарджишкото училищно настоятелство взема решение основното училище „Св. Арахангел” да се преименува на „Георги Брегов” в чест на щедрия дарител, който развива активна благотворителна дейност. Купува къща в Татар Пазарджик и я предоставя на градската управа за създаване на болница и обзавеждането й. На Пазарджишкото училищно настоятелство Георги Брегов завещава воденицата си в с. Кьосе Муратово /дн. с. Братаница/ в полза на българските училища в града. За издръжката на български студенти в чужбина, той дарява облигация от 1000 рубли от Руския източен заем на Българското културно – просветно дружество „Напредък” във Виена.  Именно това става причина датата 18 май да се чества като патронен празник на СОУ „Георги Брегов” гр. Пазарджик.

Ученици от ІV-то отделение /клас/ на училище “Г. Брегов”, юни 1921 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на РИМ – гр. Пазарджик

Ученици от ІV-то отделение /клас/ на училище “Г. Брегов” с учителките Команова и Касабова, 12. VІІ. 1929 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на РИМ – гр. Пазарджик

В периода 1955 – 1960 г. става известно с приложението на диференцирания подход в обучението и е посещавано от учители от цялата страна.

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XXв . Снимка е предоставена с любезното съдействие на ДА – гр. Пазарджик

Трудов полуден в Малката сграда, 1966 г. Снимката е предоставена с любезното съдействие на ДА – гр. Пазарджик

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XXв днес е по-известна като "Къщата на художниците". Снимка: личен архив

Малката сграда, в която се помещава училището до 70-те години на XXв, днес е по-известна като „Къщата на художниците“. Снимка: личен архив

Празник на буквите на 1-ви „Б“ клас с класен ръководител Нейчева (1961 – 1962).Снимката е предоставена с любезното съдействие на ДА – гр. Пазарджик

Т. нар. „Музикална къща“, в която днес провеждат своите занимания ученици и учители по музика. През 60-те и 70-те г. на XX в. тя е била родилен дом. Снимка: училищен архив

Триетажната сграда на училището е завършена през 1968 г. Разполага с 33 учебни стаи, конферентна зала, физкултурен салони работилница.

СОУ „Георги Брегов“ – панорамен изглед. Снимка: Петко Манчоров

2Централна сграда на СОУ "Георги Брегов". Снимка: училищен архив

Централна сграда на СОУ „Георги Брегов“ днес. Снимка: училищен архив

Физкултурният салон на училището. Снимка: училищен архив

Физкултурният салон на училището. Снимка: училищен архив

До 1970 г. то е начално. През 1971/72 учебна година получава статут на VIII-мо ОУ „Георги Брегов”, а в него вече се обучават 926 ученици (I – VIII клас), като тук са преместени прогимназиалните класове на IIра прогимназия.

През 1974/75 учебна година става първото ЕСПУ от I-ви до IX-ти клас на територията на община Пазарджик, а в него вече учат 1300 ученици.

„Празник на буквите“ на 1 г клас, класен ръководител Г. Маджарова, 1985 г. Снимка: личен архив

За кратко (1979 – 1981 г.) към училището е разкрит вечерен отдел, в който преместват учениците от вечерната гимназия.

Указ N 1642 на Държавния съвет на НРБ от 22 май 1985 г., с който училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – 1-ва степен по повод своята 120-годишнина. Снимка: училищен архив

През 1985 г., по повод 120-годишнината от създаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” Iва степен. През същата година в него се обучават 1150 ученици, разпределени в 36 паралелки с 68 преподаватели.

От 1984 г. в гимназиалния курс са открити първите и единствени в областта профилирани паралелки по Изобразително изкуство. Идеята за това принадлежи на художника Илия Толев, учител и методист при отдел „Народна просвета” (1982 г.). Първи учители в тях са: художникът Методи Пешунов и скулпторът Костадин Маджаров. По – късно са привлечени Добри Гочев, Румен Нечев, Михаела Иванова, Иван Тодев, Тодор Димитров, Спас Киричев, Светослав Попов, Маргарита Иванова и др. специалисти в областта на графиката, живописта и скулптурата.

От учебната 1989/ 90 година в училището са открити и профилите „Музика” и „Хореография”. Обучението осъществяват В. Терзийска, Т. Щерева, Цв. Аврамова. М. Пепелянкова, З. Атанасова, Цв. Христова, Н. Несторова. Изградени са училищни музикални формации, като: Народен хор „Яна” с диригенти Т. Щерева и М. Георгиева; Камерен хор на девойките „Цвета” с диригенти Цв. Аврамова и Г. Димитрова, Фолклорна група „Омана”, Мъжка фолклорна група „Арамии”  с художествен ръководител Н. Несторова. Те участват в множество регионални, национални и международни фестивали и конкурси и са носители на различни отличия.

От 2003/04 учебна година в СОУ „Георги Брегов” се приемат ученици в профил „Природо – математически”, а от следващата година и в профил „Хуманитарен”.

От 1992 г. ежегодно се издава училищен вестник „Бреговски свят”.

По случай 130-годишнината от основаването на училището (1995 г.) върху сградата му е поставен релеф на Георги Брегов.

Главни учители: Хр. Калъчев (1897), Г. Ангелов (1910 – 1924), А. Божков (1923), Ив. Шукелов (1925), Вл. Атанасов, Ив. Карчинов (1934 – 1938), К. Папазов (1938 – 1946).

Директорът на СОУ „Георги Брегов“ – Добринка Райкова, чете приветствено слово по време на Юбилейния концерт, посветен на 142-годишнината на училището, 2006 г. Снимка: училищен архив

Батак, 2006 г, училищното ръководство и ученици от профил „Хуманитарен“, снимка за спомен с Антон Дончев, Любомир Левчев и проф. Николай Овчаров на срещата с президента Георги Първанов по случай 130-годишнината от Априлското въстание (1876). Снимка: училищен архив

Директори: С. Павлова (1946 – 1950), Г. Мърхов (1950 – 1955), П. Серева (1955 – 1963), носител на „Орден на труда” – златен и орден „Кирил и Методий” – IIра степен, М. Коцева (1963 – 1971), носител на орден „Кирил и Методий” – IIра степен., С. Попова (1971 – 1975), Л. Томова (1975 – 1983), С. Гилева (1984 – 1991), М. Найденова (1992 – 2002), Е. Фърцов (2002 – 2004); от 2004г – Добринка Райкова, отличена от Община Пазарджик със званието „Директор на годината” (2007 и 2014).

Поздравителен адрес на Председателя на Народното събрание Г. Пирински до СОУ „Георги Брегов“ по случай 24 май, 2009г. Снимка: училищен архив

На снимката нашият директор - г-жа Добринка Райкова, получава наградата от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова. Снимка: http://www.mon.bg/

На снимката нашият директор – г-жа Добринка Райкова, получава наградата от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова, 19.05.2014 г. Снимка: http://www.mon.bg/

Литература:  Енциклопедия „Пазарджик“, 2011г

ДА – Пазарджик, ф.173 к, оп. 1, а. е. 6, л. 18; ф. 569, оп. 8, а.е. 18; ф. 80, оп. 1, а.е. 19; оп. 2, а.е. 1; а.е. 4; а.е. 9; а.е.13; оп. 5, а.е. 11; а.е. 20;

в. Септемврийско знаме, бр. 60, 21 май 1970; 130 години училище „Георги Брегов”, Юбилеен в., 28 апр.1995; СОУ „Георги Брегов” – Пазарджик празнува 140-годишен юбилей, Юбилеен в., 18 май 2004; Ученически в.”Бреговски свят”, Юбилеен бр., 2009.

Реклами

11 Responses to Начало

 1. Boyko Sinapov каза:

  Velikoleptno sazdadena web-straniza na edno ot nay-hubavite i renomirani uchilishtta v Balgariya!

 2. grozdanova.m каза:

  Памет,традиция,грамотност,отношение.Браво,приятелю.Гордея се ,че те познавам.

 3. Teofan Sokerov каза:

  Благодаря Ви ! Поклон ! Горд съм, че нарисувах стенописите ! Полетът на гълъба е съхранен……! Вярвам, Ви !!!!!!! С признателност проф., Теофан Сокеров .

 4. Мария Петкова Петрова каза:

  Учила съм в това училище от 1980 до 1987 с класен ръководител др.Стойнова /1 а/ и др.Б.Ангелов.Случайно влязох в сайта на училището и се върнах в най-хубавите години от моя живот-детските!Ще се радвам ако някой ден срещна бившите си учители и съученици!

 5. Ганка Христова Атанасова каза:

  Здравейте, колеги! Учителка съм в ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора. Вашето училище има славна история. Гордея се, че моят внук Атанас Кацарски е ученик при Вас. Пожелавам Ви много бъдещи успехи!
  С уважение: Ганка Христова

 6. аз сма у4еник в соу георги брегов според мен о4илиштето е много хубаво

 7. Адмирации за администраторите на страницата. Горда съм, че съм възпитаник на това училище 🙂 Випуск 1985!

 8. Kuni Kamenska каза:

  Аз също съм възпитаник на училище “ Георги Брегов“. Това е моето първо училище.Първата ми учителка и директор на училището тогава беше другарката Мария Коцева. С гордост и умиление разгледах сайта и снимките. Приятно изненадана бях, когато видях снимката на майка си- учителката Нели Нейчева, която отдаде цялата си младост, и обич на учениците от всичките й випуски. До днес прекрасните й сини очи се пълнят със сълзи от умиление на прекрасните празници 24.05. и 15.09. Горда съм и се прекланям пред всичките учители!!!

 9. Онник Ханесян каза:

  Затова прекрасно училище, ковач на безценни кадри и бастион на Българщината, дълбок поклон и кардинални адмирации на целия учителски колектив. Прекланям се пред старанието ви да сеете семето на знанието в нашето подрастващо поколение! Хвала!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s